BijNa 3.0 - lezing 4 Invloed van co-articulatie, hoe kies je oefenwoorden?_

Inloop: 18:30-19:00
Lezing: 19:00-21:30

Invloed van co-articulatie, hoe kies je je oefenwoorden?

Wat de vorm betreft lijken de eerste woorden van kinderen op elkaar, ongeacht de taal die ze leren. We weten al dat woorden zoals ‘papa’ en ‘mama’ vroege woorden zijn die in een vergelijkbare vorm in veel talen voorkomen. Maar al heel snel komt er meer variatie in die vorm van woorden die kinderen spreken. In deze lezing ga ik in op de ontwikkelingspatronen die we bij Nederlandse kinderen gevonden hebben, waarbij een belangrijke bevinding is dat klinkers en medeklinkers elkaar sterk beïnvloeden. Ik zal aandacht schenken aan de productiedata van kinderen, want die zijn waarneembaar, maar ook iets zeggen over de perceptie ervan. Daarbij zal ik ook voorbeelden geven waar talen soms verschillen. Daarna ga ik in op wat dat zou kunnen betekenen voor het aanbieden van oefenwoorden in verschillende stadia van de vroege taalontwikkeling.

Spreker
Paula Fikkert doet al meer dan 30 jaar onderzoek naar moedertaalverwerving. Ze is hoogleraar Nederlandse taalkunde, en is als onderzoeker en principal investigator verbonden aan het Baby and Child Research Center in Nijmegen.

Haar onderzoek richt zich vooral op de verwerving van het Nederlandse klanksysteem, maar ze heeft ook aandacht voor crosslinguïstisch onderzoek. Kenmerkend voor haar onderzoek is dat ze zowel naar gesproken kindertaal kijkt, als naar de perceptie van spraakklanken. Samen met onderzoekers van Kentalis heeft ze ook onderzoek gedaan bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.

  • Mono
  • Individueel
  • Logopedie