Ervaringsdeskundige Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)_

Het leven en de verschillende rollen weer oppakken na Niet Aangeboren Hersenletsel gaat niet van zelf!

In deze masterclass zal het verhaal van een ervaringsdeskundige, Karen Hekking, worden verteld.

Karen, getrouwd en moeder, zal vertellen hoe zij stap voor stap weer 'inzicht' kreeg in haar mogelijkheden en de verschillende sociale rollen kon oppakken.

Ter voorbereiding:

Bedenk 2 vragen die je aan Karen zou willen/kunnen stellen.

  • Multi
  • Ergotherapie
  • Fysiotherapie
  • Mondzorgkunde
  • Voeding & diëtetiek
  • Logopedie
  • Verpleegkunde
  • Medische Hulpverlening
  • Vaktherapie