Gezonde wijk zonder zorg(en) _

Een gezonde wijk willen we allemaal om in te wonen, maar wat verstaan we hieronder? En hoe krijg je bewoners hierbij betrokken? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens deze bijeenkomst. We focussen ons ook op de rol van professionals, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en hoe je ondersteuning kunt bieden zonder ‘zorg’? Welke rol zouden woningcorporaties, zorg en welzijn, een sport- of cultuurcoach hierin kunnen betekenen? Maar ook de toepassingen van technologie zou van toegevoegde waarde kunnen zijn. Hoe creëer je een gezonde leef-/woonomgeving en wat kun je bijdragen aan een gezonde leefstijl. Begrippen als Positieve Gezondheid, sociale basis, sociale cohesie, maar ook een buitenruimte die stimuleert tot bewegen zijn cruciale onderliggers in een gezonde wijk. Kortom, een interactieve middag waarbij het samenwerken aan gezondheid in een gezonde wijk in de breedste zin van het woord centraal staan!

Voor wie?
Leren vanuit de voorbeelden uit de praktijk, is interessant voor medewerkers in de praktijk, ervaringsdeskundigen, leerkringen van de HAN, onderzoekers, studenten en docenten.

Programma
14.00 uur | Opening
14.05 uur | Inleidende film
14.15 uur |  Inleiding 1 – presentatie Liemers Vitaal
14.30 uur | Inleiding 2 – presentatie Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei
14.45 uur | Inleiding 3 – presentatie sport- en cultuurcoach
15.00 uur | Pauze
15.15 uur | Verdiepingssessies (3 parallel)
16.00 uur | Wrap-up
16.25 uur | Afsluiting

 

  • Multi