AANMELDING GESLOTEN! Hackaton (online) - Ergotherapie, vanaf leerjaar 2_

De Hackaton is een samenwerking tussen HAN en het RadboudUMC en heeft als doel interprofessionele samenwerking te bevorderen. Studenten vanaf leerjaar 2 kunnen hieraan deelnemen. Let op: per opleiding is een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Wat houdt de Hackaton in?

Door de veranderende zorg zullen zorgprofessionals steeds vaker in interprofessionele teams aan de slag gaan. De Hackaton is er voor bedoeld om hier ervaring in op te doen. Op deze dag komen studenten/AIOS (arts, in opleiding tot specialist) van verschillende disciplines digitaal samen om te werken aan een casus. Zo kunnen jullie van en met elkaar leren.

Er wordt een casus van een complexe oudere patiënt met multimorbide problematiek en zijn mantelzorger behandeld. Deze patiënt en zijn mantelzorger zijn bij dit onderwijs aanwezig. Zowel monodisciplinair als interprofessioneel gaan jullie interactief met de casus aan de slag. Zo leer je van elkaars expertise en hoe je samen een behandelplan opstelt. Tegelijkertijd doe je ervaring op met het MDO op afstand, waardoor zorgprofessionals elkaar laagdrempeliger kunnen vinden. Aangezien E-health en digitalisering van de zorg actuele ontwikkelingen zijn, sluit dit ‘digitale MDO’ mogelijk goed aan bij de zorg van de toekomst! 

Wie doen er mee?

Studenten met verschillende medische, paramedische en verpleegkundige achtergronden. Vanuit het Radboudumc doen er elk jaar studenten/AIOS mee vanuit de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, de huisartsenopleiding, de master Advanced Nursing Practice (Verpleegkundigen in opleiding tot Specialist), gerontologie. Vanuit de HAN doen studenten mee van de opleidingen Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Mondzorgkunde en Verpleegkunde. 

Waarom is dit voor jou interessant?

Tijdens de Hackaton kun je ervaren hoe verschillende (para)medische en verpleegkundige disciplines een complexe casus aanvliegen en leer je door de ogen van de andere disciplines naar een probleem te kijken. Bovendien leer je meer over jezelf, hoe jij je in een interprofessionele context gedraagt en hoe je de expertise van andere professionals effectief kunt benutten. 

Hoe geef je je op?

Je meldt je aan via de Activiteitenkalender en ontvangt een bevestigingsmail, check eventueel je spambox! Daarna ontvang je per mail verdere info van de organisatie. 

Let op: geef je alleen op als je er daadwerkelijk bij kunt zijn, omdat er groepjes van de verschillende disciplines worden gevormd! Mocht je onverhoopt toch niet kunnen, meld je dan uiterlijk 22 oktober af, zodat een medestudent van de reservelijst nog kan deelnemen.

BEWIJS VAN DEELNAME:

Aangezien het een online event betreft (georganiseerd door anderen), hebben we bewijzen nodig dat je hebt deelgenomen, zodat we de kwaliteitspunten kunnen toekennen.

Wil je, na afloop van de Hackathon, maar uiterlijk vrijdag 6 november, het volgende mailen naar activiteitenkalender-zorgenwelzijn@han.nl: 

  • een overzicht van de studenten, met wie je hebt samengewerkt. Het is voldoende om te noemen van welke HAN- en Radboudumc-opleidingen de studenten zijn, dus je hoeft geen namen door te geven;
  • foto's van je beeldscherm, waarop duidelijk de activiteit te zien is;
  • een korte reactie over wat je ervan vond. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een top en een tip.
  • Multi
  • Ergotherapie