HAN-symposium Palliatieve zorg_

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan patiënten wanneer er geen genezing van een ziekte meer mogelijk is. Dit is de periode waaarin hij/zij nog wel een tijd met deze ziekte kan leven. Palliatieve zorg gaat over lichamelijke, sociale, psychische en spirituele behoeften van cliënten. Het ondersteunen van naasten is een belangrijk onderdeel van palliatieve zorg die we niet mogen vergeten. Docenten en studenten van de HAN die geïnteresseerd zijn in de palliatieve zorg en tijdens het symposium met verschillende disciplines het gesprek aan willen gaan zijn hiervoor uitgenodigd. Zo ontstaat er deskundigheidsbevordering, welke bijdraagt aan kwaliteit van leven binnen de oncologische- en palliatieve zorg. Tijdens dit symposium wordt er kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld over de palliatieve zorg. Er zijn deskundigen aanwezig die hun kennis ten toon spreiden voor studenten en docenten van de HAN. Naast dat palliatieve zorg het onderwerp is van het symposium, zal de toepassing van palliatieve zorg in het onderwijs ook ter sprake komen. De sprekers zullen t.z.t. op de activiteitenkalender vermeld worden.

 • Multi
 • Internationalisering
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Mondzorgkunde
 • Voeding & diëtetiek
 • Verpleegkunde
 • Docenten
 • Sociale Studies
 • Maatschappelijk werk en Dienstverlening
 • Medische Hulpverlening
 • Vaktherapie