Interdisciplinaire activiteit Sondevoeding (voor 2e en 3e jaars Voeding en Diëtetiek)_

Heb je al ervaring met interdisciplinair samenwerken? Binnen deze activiteit vindt een interdisciplinaire samenwerking plaats tussen de studenten van de opleidingen Voeding en Diëtetiek, Logopedie en Verpleegkunde. Dit zal worden vorm gegeven middels een Multi Disciplinair Overleg (MDO) simulatie, die gedaan zal worden aan de hand van een casus. Tijdens het MDO zullen tevens ook diverse ethische dilemma’s aan bod komen. Tot slot zou je ook kunnen ervaren hoe het is om een neus-maagsonde te krijgen.

 

Poster Sondevoeding

  • Multi
  • Voeding & diëtetiek