Moreel beraad (alleen voor studenten OWE 5)_

Tijdens je tweedejaarsstage wordt aan jou gevraagd om een moreel dilemma uit te werken en op jouw stage te bespreken.

Deze activiteit geeft een mooie aanvulling en/of voorbereiding op deze opdracht!

 

Een Moreel Beraad is een passende gespreksvorm om een moreel dilemma te bespreken.

Ik – Susan Berentsen - ben docentonderzoeker Verpleegkunde bij de HAN en in opleiding tot Gespreksleider Moreel Beraad.

Een Moreel Beraad is een groepsgesprek waarbij deelnemers met elkaar in dialoog gaan over casus waarbij jij als stagiaire een moeilijke keuze moet maken.

Het gesprek wordt geleid volgens een stappenplan, waarbij je in een open sfeer elkaars gedachten bespreekt en kritisch naar je eigen aannames kijkt.

Tijdens het moreel beraad wordt aan één van de deelnemers gevraagd om een casus in te brengen.

  • Mono
  • Verpleegkunde