Pandemic and diversity response_

Rob Oostvogels is een Nederlandse socioloog later gespecialiseerd in de antropologie van seks en gender. Werkzaam in de globale publieke gezondheidszorg sinds 1991 vooral in VN verband bij de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en het VN ontwikkelingsprogramma (UNDP) levert hij vooral een bijdrage aan de bestrijding van infectieziekten SOA/HIV/AIDS. De meeste ervaring deed hij op in Centraal Azië (Kirgizië, Kazakhstan) en de Zuid Aziatische regio (India en Indonesië), maar ook daarbuiten was hij werkzaam in o.a. Brazilië en Tanzania.

Bij de bestrijding van infectieziekten is focus op gedrag van mensen een essentieel onderdeel van zowel behandeling als preventie. Mensen met verschillende culturele en sociale achtergronden gedragen zich verschillend. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus heeft geleid tot een hernieuwde aandacht voor gedragsbeïnvloeding van vooral mensen die het hoogste risico lopen op besmetting en vectors die verspreiding van het virus versnellen. Het is op deze terreinen dat expertise vanuit de sociale wetenschappen nuttig en actueel is.

 Uitnodiging voor MS Teams volgt uiterlijk 1 maart.

  • Mono
  • Internationalisering
  • Verpleegkunde