Symposium Topzorg_

Vanuit het Honoursprogramma Health organiseren studenten het Symposium Topzorg. Op dit symposium zal dan ook zorg en met name de vraag wat nou optimale zorg is en hoe men hier tot kan komen centraal staan.

We trappen het symposium af met een gastspreker: Sonja van Oers. Daarna zullen de studenten van het Honoursprogramma hun bevindingen presenteren op het gebied van Topzorg. Na afloop hiervan zal er een kleine borrel plaats vinden en ook tussendoor zal er gezorgd worden voor een hapje en een drankje.

Aanwezigheidsregistratie:

 • Er zal een presentielijst klaarliggen, die je van tevoren kunt ondertekenen.
 • Enkele dagen na het symposium wordt je deelname geregistreerd en ontvang je een deelnamecertificaat.

 

 • Multi
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Mondzorgkunde
 • Voeding & diëtetiek
 • Logopedie
 • Verpleegkunde
 • Medische Hulpverlening
 • Vaktherapie