Tweede mogelijkheid!! Ervaringen van studenten in corona-crisis!_

Wegens overschrijving van de eerste Masterclass wordt deze opnieuw aangeboden.

Studenten tijdens de eerste coronacrisis hadden te maken met allerlei uitdagingen. Het Job Demands-Resources model veronderstelt, dat hoge werkeisen (job demands) leiden tot stressreacties en ongezondheid, terwijl het beschikking hebben over (persoonlijke) energiebronnen (job resources) leidt tot meer motivatie en productiviteit.

Stagiaires van de opleiding verpleegkunde en medische hulpverlening werden geconfronteerd met onzekerheid over besmetting van patiënten, het dragen van beschermende kleding of juist het ontbreken van beschermingsmateriaal, een confrontatie met vele patiënten die overvallen waren door een onbekende ziekte, onvoorspelbaarheid van het verloop van de aandoening en gebrek aan kennis over hoe te handelen bij zorgverleners, angst en plotseling overlijden van patiënten zonder dat daar dierbaren bij aanwezig konden zijn. De praktijkbegeleiding, normaliter een ankerpunt in nieuwe stagesituaties, is evenmin voorbereid op deze omstandigheden.

Er waren ook studenten die een theoretische periode volgden. Ook voor hen was het moeilijk om hun minor te volgen of hun onderzoek voort te zetten; omdat ze niet toegelaten werden bij patiënten en professionals. Zij moesten vaak switchen van methodiek. Ontmoetingen met docenten en met studiegenoten waren niet meer mogelijk, contact kon alleen nog virtueel plaatsvinden via Teams, een methodiek die noch zijzelf noch hun docenten gewend waren. De vraag was of studenten tijdens deze crisis in staat waren voldoende energiebronnen te kunnen aanwenden om verder te komen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, welke coping strategieën zij hebben gebruikt en of deze eerste golf van invloed is geweest op hun beeldvorming van het beroep.

Studenten wordt gevraagd een zeer recent geschreven artikel van de sprekers (wordt de deelnemers binnenkort vooraf toegestuurd) over dit onderwerp te bestuderen. En een verslag (1 á 1 1/2 A4) daarover achteraf in te leveren (de link voor inlevering bij ons volgt), zodat de (dubbele!) Kwaliteitspunten dan toegekend kunnen worden.

Drie vragen dienen de studenten (onderbouwd) te beantwoorden. 1. Wat is volgens jou de centrale boodschap van het artikel? 2. Wat vind je van de gehanteerde methode, is die passend voor het uitgevoerde onderzoek? 3. Hoe kun je de beschreven resultaten verbinden met jouw huidige ervaringen in jouw situatie tav corona?

Marian Adriaansen, lector Innovatie in de Care Marlies van Bemmel, docent / onderzoeker Henk Poppen, docent / onderzoeker

 • Multi
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Mondzorgkunde
 • Voeding & diëtetiek
 • Logopedie
 • Verpleegkunde
 • Pedagogiek
 • Sport en Beweegstudies
 • Sociale Studies
 • Maatschappelijk werk en Dienstverlening
 • Medische Hulpverlening
 • Vaktherapie