Workshop Suïcidepreventie_

Het leven is niet altijd gemakkelijk. Soms zelfs zo moeilijk dat zelfdoding als een uitweg wordt gezien. Hier spelen bijzondere levensomstandigheden, unieke overwegingen, specifieke kwetsbaarheden en een unieke persoonlijkheid een rol bij.

Hoe ga je het gesprek aan met iemand met zelfmoordgedachten? Hoe ga je zelf om met zo’n ingewikkeld thema? Tijdens de online workshop Suïcidepreventie, verzorgd door 113 Zelfmoordpreventie, ga je hiermee aan de slag.

Er zal aandacht besteed worden aan feiten en fabels over zelfmoord. Verder wordt er ingezoomd op preventie. Concreet hoe je suïcidaliteit kunt signaleren, bespreekbaar maken en toeleiden naar hulp. Daarbij zal er eventueel een plenaire oefening gedaan worden of een praktijkvoorbeeld aangehaald worden.

Deze workshop is georganiseerd door Bjorn van Alfen, derdejaars student Verpleegkunde en minorstudent Sociale Psychiatrie.

Belangrijke informatie:

 • Jouw vragen hebben prioriteit tijdens de workshop. Denk erover na en mail ze vóór woensdag 28 oktober naar b.vanAlfen1@student.han.nl.
 • Om goed voorbereid de activiteit in te gaan, vragen we je eerst de onlinetraining te doen: https://vraagmaar.113.nl/online-training/. Hier ben je een uurtje mee bezig. Als je dit overslaat, mis je voorkennis.
 • De workshop wordt gehouden via Zoom. Tijdens het gebruik van Zoom vragen we je Outlook uit te schakelen. Dit hangt samen met de nieuwe AVG wetgeving.
 • Daarnaast zullen we een Team aanmaken. Vooraf zul je hier nadere informatie ontvangen, waaronder de link naar Zoom; ook volgt er na afloop een korte nabespreking van de workshop via Teams.
 • Worstel je met het onderwerp? Laat het gerust weten door een mailtje te sturen naar het eerder vermelde e-mailadres. Het geeft je de mogelijkheid te overleggen wat je nodig hebt. Ook tijdens de activiteit, geef aan als iets te veel wordt. Dan is daar aandacht voor.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113.

 

* Voor studenten van BMH gelden afwijkende kwaliteitspunten, zoals is gecommuniceerd vanuit de opleiding.

 • Multi
 • Ergotherapie
 • Fysiotherapie
 • Mondzorgkunde
 • Voeding & diëtetiek
 • Logopedie
 • Verpleegkunde
 • Medische Hulpverlening
 • Vaktherapie