Hoeveel punten moet ik verzamelen?_

Deelnemen aan de multidisciplinaire activiteiten, die via de Activiteitenkalender worden aangeboden, is mogelijk voor studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Vaktherapie en de Bachelor Medische Hulpverlening bijgekomen. De multidisciplinaire activiteiten vind je op de activiteitenkalender https://activiteitenkalender-zorgenwelzijn.nl/.

Elke gevolgde activiteit levert een aantal punten op. Daarnaast heeft elke opleiding aparte eisen over het aantal te behalen punten. Hieronder vind je meer informatie.

Puntentoekenning (multidisciplinaire activiteiten)*:

15 punten 

 • Masterclass
 • Workshop
 • Demo
 • Documentaire
 • Film
 • Theatervoorstelling
 • Online webinar/training

20 PUNTEN

 • Congres / symposium 
 • Deelname werkgroep Praktijkhuis (2 punten per bijeenkomst, alle 4 aanwezig of input geleverd via mail = 10 punten, beperkt aantal plaatsen beschikbaar)
 • Themamiddag
 • Zelf organiseren van een activiteit
  Deze activiteit moet van te voren worden aangevraagd en er moet daarbij een duidelijk plan en doel worden overlegd. Voor welke studenten is de activiteit bedoeld, over welk onderwerp gaat het en welke spreker ga je hiervoor benaderen? De activiteit moet van A tot Z zelf worden georganiseerd en uitgevoerd en de activiteit moet voor de deelnemers ten minste twee lesuren omvatten.

*De puntentoekenning voor multidisciplinaire activiteiten is vanwege de huidige omstandigheden aangepast en geldt alleen voor semester 2 van schooljaar 20-21.

Voor de kwaliteitspunten per opleiding geldt voor schooljaar 20-21:

Fysiotherapie

 • 1e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten
 • 2e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten

Ergotherapie

 • 1e studiejaar: studenten hoeven geen multidisciplinaire kwaliteitspunten in te leveren. Vanuit de opleiding wordt het echter wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen.
 • 2e studiejaar: studenten hoeven geen multidisciplinaire kwaliteitspunten in te leveren. Vanuit de opleiding wordt het echter wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen.
 • 3e en 4e studiejaar: aan het einde van jaar 4 heb je maximaal 20 punten behaald uit multidisciplinaire activiteiten. Je hebt dus 2 studiejaren de tijd om deze te verzamelen.

Logopedie

 • 1e studiejaar: 20 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film
 • 2e studiejaar: 10 punten uit multidisciplinaire activiteiten waarvan maximaal 5 punten uit een film

Voeding en Diëtetiek

 • 1e studiejaar: In het eerste jaar neem je deel aan minimaal 2 multidisciplinaire activiteiten.
 • 2e studiejaar: studenten hoeven geen multidisciplinaire kwaliteitspunten in te leveren. Vanuit de opleiding wordt het echter wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen.

Mondzorgkunde

 • 2e studiejaar: 15 punten uit multidisciplinaire activiteiten.

Verpleegkunde (voltijd)

 • 1e studiejaar: studenten hoeven geen kwaliteitspunten in te leveren. Het is echter wel aan te raden om vanaf het eerste leerjaar wat activiteiten in te plannen, zodat je dit wat kunt spreiden.
 • 2e studiejaar: Eind van het 2e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 2.
 • 3e studiejaar: Eind van het 3e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 3.
 • 4e studiejaar: Eind van het 4e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregisteerd met een Vink (V) in owe FiB 4.

De kwaliteitspunten mogen zowel monodisciplinair als multidisciplinair zijn.

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)

 • 1e studiejaar: 28 kwaliteitspunten
 • 2e studiejaar: 30 kwaliteitspunten

Dit betreft het totaal aantal kwaliteitspunten per schooljaar. Meer info over het soort kwaliteitspunten (mono of multi), ontvang je van de opleiding.

Vaktherapie

Studiejaar 1 t/m 4: deelname is niet verplicht, maar vanuit de opleiding wordt het wel aangeraden om aan activiteiten deel te nemen. Voor deelname ontvang je kwaliteitspunten, waarbij geldt dat 5 kwaliteitspunten ongeveer gelijk staan aan 1,5 uur vrije ruimte.

Let op: per opleiding kunnen aanvullende eisen worden gesteld rondom het verzamelen van de kwaliteitspunten. Deze specifieke eisen vraag je na bij je eigen opleiding.