Activiteitenkalender en kwaliteitspunten_

Deelnemen aan de activiteiten, die via de Activiteitenkalender worden aangeboden, is mogelijk voor studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Vaktherapie en de Bachelor Medische Hulpverlening.

  • Voor het volgen van multidisciplinaire activiteiten geldt sinds schooljaar 21-22 geen minimum aantal te behalen kwaliteitspunten, maar deelname aan minstens 1 multidisciplinaire activiteit per studiejaar. Studenten van de opleiding Mondzorgkunde kunnen vanaf studiejaar 2 deelnemen, studenten van de overige opleidingen kunnen vanaf studiejaar 1 deelnemen.
  • Voor monodisciplinaire of internationaliseringactiviteiten stellen enkele opleidingen wel eisen over het aantal te behalen kwaliteitspunten. Informatie hierover is meestal terug te vinden in de studiegids of op de site van jouw opleiding. 
  • Elke activiteitdeelname wordt geregistreerd in het systeem en hier ontvang je een deelnamebewijs van.

Hieronder de informatie van Verpleegkunde en BMH.

Verpleegkunde (voltijd)

  • 1e studiejaar: studenten hoeven geen kwaliteitspunten in te leveren. Het is echter wel aan te raden om vanaf het eerste leerjaar wat activiteiten in te plannen, zodat je dit wat kunt spreiden.
  • 2e studiejaar: Eind van het 2e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 2.
  • 3e studiejaar: Eind van het 3e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 3.
  • 4e studiejaar: Eind van het 4e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregisteerd met een Vink (V) in owe FiB 4.

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)

  • 1e studiejaar: 28 kwaliteitspunten
  • 2e studiejaar: 28 kwaliteitspunten

Dit betreft het totaal aantal kwaliteitspunten per schooljaar. Meer info over het soort kwaliteitspunten, ontvang je van de opleiding.