Activiteitenkalender en kwaliteitspunten_

Deelnemen aan de activiteiten, die via de Activiteitenkalender worden aangeboden, is mogelijk voor studenten van de opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Voeding & Diëtetiek, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Vaktherapie en de Bachelor Medische Hulpverlening.

  • Voor het volgen van multidisciplinaire activiteiten geldt sinds schooljaar 21-22 dat er geen specifiek aantal kwaliteitspunten aan wordt toegekend. Je ontvangt een certificaat, als bewijs van deelname.
  • Voor monodisciplinaire of internationaliseringactiviteiten stellen enkele opleidingen wel eisen over het aantal te behalen kwaliteitspunten.
  • Jouw opleiding informeert jou, in de regel in de studiegids, over de kwaliteitspunten en de hantering daarvan in jouw opleiding.

Hieronder de informatie van Verpleegkunde en BMH.

Verpleegkunde (voltijd)

  • 1e studiejaar: studenten hoeven geen kwaliteitspunten in te leveren. Het is echter wel aan te raden om vanaf het eerste leerjaar wat activiteiten in te plannen, zodat je dit wat kunt spreiden.
  • 2e studiejaar: Eind van het 2e leerjaar moeten deze studenten 15 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 15 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 2.
  • 3e studiejaar: Eind van het 3e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregistreerd met een Vink (V) in owe FiB 3.
  • 4e studiejaar: Eind van het 4e leerjaar moeten deze studenten 20 kwaliteitspunten (waarvan 5 internationaliseringspunten) verzameld hebben. Het behaald hebben van de 20 kwaliteitspunten wordt geregisteerd met een Vink (V) in owe FiB 4.

Bachelor Medische Hulpverlening (BMH)

  • 1e studiejaar: 28 kwaliteitspunten
  • 2e studiejaar: 28 kwaliteitspunten

Dit betreft het totaal aantal kwaliteitspunten per schooljaar. Meer info over het soort kwaliteitspunten, ontvang je van de opleiding.